FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बलेफी गाउँपालिका विषयगत शाखा कार्य विवरण ७६/७७ 04/23/2021 - 13:28 PDF icon bishayagat shakha job description.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2021 - 15:19 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा सम्बन्धी ऐन २०७५.pdf
स्थानीय तहमा कानूनी सहजकर्ता नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 07/25/2019 - 17:09 PDF icon (क्याविनेट स्वीकृत) स्थानीय तहमा कानूनी सहजकर्ता नियुक्ति सम्बन्धि कार्यविधि,2076.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको सडक मापदण्ड ७५/७६ 05/27/2019 - 12:23 PDF icon Sadak mapdanda balephi gaupalika.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको व्यवसाय कर निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 09/03/2018 - 13:24 PDF icon बलेफी गाउँपालिकाको व्यवसाय कर निर्देशिका २०७५.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/03/2018 - 12:15 PDF icon बलेफी गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/03/2018 - 11:17 PDF icon बलेफी गाउँपालिकाको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 09/03/2018 - 10:54 PDF icon बलेफी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ दोस्रो संशोधन सहित ७४/७५ 07/13/2018 - 13:58 PDF icon शिक्षा कार्यविधी बलेफी गाउँपालिका कार्यपालिकाबाट पारित दोस्रो संशोधन.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 07/09/2018 - 11:58 PDF icon बलेफी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.pdf

Pages