FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 05/17/2018 - 14:37 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
बलेफी गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/17/2018 - 14:23 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/16/2018 - 13:27 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन–२०७४ ७४/७५ 03/06/2018 - 14:29 PDF icon बलेफी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधी – २०७४ ७४/७५ 03/06/2018 - 14:22 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
बलेफी गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 03/06/2018 - 13:54 PDF icon गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली, २०७४.pdf
बलेफी गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 03/06/2018 - 13:28 PDF icon गाउँपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७४ ७४/७५ 03/06/2018 - 12:01 PDF icon बलेफी गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७४.pdf
अधारभूत तथा मध्यामिक शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 03/05/2018 - 07:30 PDF icon siksha karyabidhi.pdf

Pages