सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७७ फागुन १२ गते प्रकाशित बलेफी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना।

७७/७८ 02/24/2021 - 11:04 PDF icon administrative building balephi bid notice.pdf

चिलाउने बिसमुरे पेप्टा खानेपानी योजना र बलेफी फलाँटे ७४ किलो सडक ठेक्काको आसयपत्र सम्बन्धी सूचना।

७७/७८ 02/11/2021 - 11:37 PDF icon chilaune bishmure pepta water suply_balephi falate 74 kilo road aashaya patra.pdf

आ.व. २०७७/०७८ को ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् तथा विक्री शुल्कको ठेक्का स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना।

७७/७८ 02/10/2021 - 16:15 PDF icon ढुंगा गिटी बालुवा विक्रीको आसयको सूचना.pdf

ठेक्का नं BRM/NCB/06/077/078 लामोसाँघु टोप्का बसेरी स्वाँरा पहरीगाउँ सडकको आसयपत्रको लागी सूचना।

७७/७८ 02/02/2021 - 12:18 PDF icon आसयपत्रको सूचना_20771019.pdf

बलेफी फलाटे ७४ किलो सडक स्तरोन्नती सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना।

७७/७८ 01/06/2021 - 13:28 PDF icon upgrading of balephi falate 74 kilo road.pdf

मिति २०७७ पुष २२ गते लोकप्रिय समाचारमा प्रकाशितआन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना।

७७/७८ 01/06/2021 - 11:24 PDF icon आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना_20770922.pdf

चिलाउने बिसमुरे पेप्टा खानेपानी योजनाको टेन्डर आव्हान सम्बन्धी सूचना।

७७/७८ 01/01/2021 - 12:12 PDF icon Chilaune Bismure Pepta Water supply Scheme notice_20770917.pdf

लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सूचना।

७७/७८ 12/25/2020 - 09:50 PDF icon लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सूचना_20770910.pdf

ठेक्का नं BRM/NCB/03/077/078, BRM/NCB/04/077/078 र BRM/NCB/05/077/078 को आसयपत्रको लागि सूचना।

७७/७८ 12/23/2020 - 11:31 PDF icon आसयपत्रको लागी सूचना_20770908.pdf

लामोसाघुँ टोप्का बसेरी पहरीगाउँ सडक स्तरोन्नती सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना।

७७/७८ 12/22/2020 - 19:09 PDF icon लामोसाघुँ टोप्का बसेरी सडक बोलपत्र_20770907.pdf

Pages