FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

BRM/NCB-M-01/2078-079( Procurement and supply of medicine) बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७९-८० 10/05/2021 - 16:48 PDF icon procurement and supply of medicine 5th Oct 2021.pdf

जलबिरे बनकाली हगाम सडक (BRM/NCB-01/2078-079), कोठे विन्जेल धुस्कोट सडक (BRM/NCB-02/2078-079), खाल्डे तल्लोगाउँ सडक(BRM/NCB-03/2078-079) र तल्लोगाउँ सातदोबाटो सडक (BRM/NCB-04/2078-079) को आसयपत्र सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 10/04/2021 - 19:21 PDF icon आसयपत्र सम्बन्धी सूचना_20780618.pdf

जलबिरे बनकाली हगाम सडक (BRM/NCB-01/2078-079), कोठे विन्जेल धुस्कोट सडक (BRM/NCB-02/2078-079), खाल्डे तल्लोगाउँ सडक(BRM/NCB-03/2078-079) र तल्लोगाउँ सातदोबाटो सडक (BRM/NCB-04/2078-079) को प्राविधिक प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 09/23/2021 - 11:36 PDF icon BRM_NCB_01_02_03_04_2078_079 प्राविधिक प्रस्ताव छनौट.pdf

BRM/NCB-HB-10/2077_78 Construction of 15 bed hospital at jalbire को आसयपत्र सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 08/25/2021 - 13:02 PDF icon BRM_NCB-HB-10_2077078_आसयको सूचना.pdf

BRM/NCB-01/2078-079, BRM/NCB-02/2078-079, BRM/NCB-03/2078-079 र BRM/NCB-04/2078-079 को बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 08/13/2021 - 12:03 PDF icon bid notice 20780429.pdf, PDF icon bid notice 13 Aug 2021.pdf

BRM/NCB-H-10/2077_78 Construction of 15 bed hospital at jalbire कोप्राविधिक प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सूचना

७९-८० 08/11/2021 - 11:45 PDF icon BRM_ NCB-H-10_2077_78_प्राविधिक प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सूचना.pdf

Procurement and supply of HD polythene pipe को आसयपत्र सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 08/10/2021 - 13:28 PDF icon hd pipe aashaya patra.pdf

ढुंगा गिट्टी बालुवा ग्राभेल तथा रोडा उत्खनन् तथा विक्री शुल्कको आसयपत्रको सूचना ।

७८/७९ 08/03/2021 - 11:45 PDF icon आसयपत्रको सूचना_20780418.pdf

Procurement and supply of HD polythene pipe को बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 08/03/2021 - 11:40 PDF icon procurement and supply of hd polythene pipe.pdf

मिति २०७८/०३/१५ गते प्रकाशित नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा विक्रि शुल्कको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 06/29/2021 - 12:01 PDF icon दहत्तर बहत्तर शुल्कको ठेक्का_20780315.pdf

Pages